برچسب: سایست

  • سخنی با قوای سه گانه – قدرت مردم را بدانید

    سخنی با قوای سه گانه – قدرت مردم را بدانید

    حدیث اخلاقی و معرفتی امروز را در محضر امید عالم و آدم، حضرت خاتم ص.. هستیم. فرمایش‌های ایشان یا قرآن است و یا حدیث. در هر دو صورت ما ینطق عن الهوی. چون کسی که برای خدا حرف بزند هوی در او راه ندارد. ماه مبارک شعبان است. فرهیختگان عزیز بکوشید اهل هوا نباشید. هیچ…