برچسب: تفسیر ترتیبی

  • تفسیر ترتیبی قرآن کریم – سوره مبارکه النساء جلسه ۱۳

    تفسیر ترتیبی قرآن کریم – سوره مبارکه النساء جلسه ۱۳

    درس تفسیر استاد هادی عباسی‌خراسانی ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- پاسخ یک شبهه ۲- تبیین واژگان ۲٫۱- صدقات ۲٫۲- نحله ۲٫۳- مریئا   https://www.abbasikhorasani.com/wp-content/uploads/2023/12/14020802.mp3   موضوع: تفسیر ترتیبی(سوره نساء)/سوره نساء آیه ۳و۴ /تبیین واژگان ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ…

  • تفسیر ترتیبی قرآن کریم – سوره مبارکه النساء جلسه ۱۱

    تفسیر ترتیبی قرآن کریم – سوره مبارکه النساء جلسه ۱۱

    درس تفسیر استاد هادی عباسی‌خراسانی ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- تأکید اسلام بر نظام خانواده ۲- چرا ازدواج سنت الهی است؟ ۳- رسم غلط عرب جاهلی ۴- رعایت قسط دشوارتر از عدالت ۵- دو راه برای تشکیل خانواده   https://www.abbasikhorasani.com/wp-content/uploads/2023/12/14020730.mp3   موضوع: تفسیر ترتیبی(سوره نساء)/سوره نساء آیه۳ /تأکید اسلام بر نظام خانواده ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ…

  • تفسیر ترتیبی قرآن کریم – سوره مبارکه النساء جلسه ۱۰

    تفسیر ترتیبی قرآن کریم – سوره مبارکه النساء جلسه ۱۰

    درس تفسیر استاد هادی عباسی‌خراسانی ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- تبیین واژگان ۱٫۱- الا تقسطوا ۱٫۲- مثنی و ثلاث و رباع ۱٫۳- ادنی ۱٫۴- الا تعولوا ۲- ارتباط آیه دوم و سوم ۳- تک همسری ضرورت نظام اجتماعی ۴- چرا تعدد زوجات؟   https://www.abbasikhorasani.com/wp-content/uploads/2023/12/14020729.mp3   موضوع: تفسیر ترتیبی(سوره نساء)/سوره نساء آیه ۳ /چرا تعدد زوجات؟ ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ…

  • تفسیر ترتیبی قرآن کریم – سوره مبارکه النساء جلسه ۹

    تفسیر ترتیبی قرآن کریم – سوره مبارکه النساء جلسه ۹

    درس تفسیر استاد هادی عباسی‌خراسانی ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- ارتباط این آیه با آیات قبل ۲- مراد از «و آتوا الیتامی» ۳- شأن نزول آیه ۴- مراد از خبیث و طیب ۵- مراد از تبدیل ۶- دو خیانت در اموال یتیم ۷- اکل مال یتیم، گناه بزرگ https://www.abbasikhorasani.com/wp-content/uploads/2023/12/14020725.mp3   موضوع: تفسیر ترتیبی(سوره نساء)/سوره نساء آیه ۲ /نخوردن مال یتیم مصداق…

  • تفسیر ترتیبی قرآن کریم – سوره مبارکه النساء جلسه ۸

    تفسیر ترتیبی قرآن کریم – سوره مبارکه النساء جلسه ۸

    درس تفسیر استاد هادی عباسی‌خراسانی ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- رقیب علت فرمان به تقوا ۲- تمام مخلوقات در رصد اسمای الهی ۳- سیر و سلوک یعنی مراقبت بایدها و نبایدها ۴- مراد از علیکم   https://www.abbasikhorasani.com/wp-content/uploads/2023/12/14020724.mp3 موضوع: تفسیر ترتیبی(سوره نساء)/سوره نساء آیه ۱ /سیر و سلوک یعنی مراقبت بایدها و نبایدها ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي…

  • تفسیر ترتیبی قرآن کریم – سوره مبارکه النساء جلسه ۷

    تفسیر ترتیبی قرآن کریم – سوره مبارکه النساء جلسه ۷

    درس تفسیر استاد هادی عباسی‌خراسانی ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- چگونگی نهادینه کردن تقوا۲- منهاج دین متفاوت ولی شریعت یکی است۳- مراد از بث منهما رجالا کثیرا و نساء۴- مراد از تقوا در فراز دوم آیه۵- مراد از رقیب https://www.abbasikhorasani.com/wp-content/uploads/2023/12/14020723.mp3     موضوع: تفسیر ترتیبی(سوره نساء)/سوره نساء آیه ۱ /چگونگی نهادینه کردن تقوا ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي…

  • تفسیر ترتیبی قرآن کریم – سوره مبارکه النساء جلسه ۶

    تفسیر ترتیبی قرآن کریم – سوره مبارکه النساء جلسه ۶

    درس تفسیر استاد هادی عباسی‌خراسانی ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- برخی آیات دیگر که مفسر این آیه است ۲- مراد از زوج ۳- برخی آیات مؤید این برداشت ۴- مراد از بثّ ۵- نظریات درباره توالد انسان   https://www.abbasikhorasani.com/wp-content/uploads/2023/11/14020722.mp3 موضوع: تفسیر ترتیبی(سوره نساء)/سوره نساء آیه ۱ /نظریات درباره توالد انسان ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ…

  • تفسیر ترتیبی قرآن کریم – سوره مبارکه النساء جلسه ۵

    تفسیر ترتیبی قرآن کریم – سوره مبارکه النساء جلسه ۵

    درس تفسیر استاد هادی عباسی‌خراسانی ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- خلقت آدم تحول انواع یا نوع؟ ۲- امر به تقوا تکوینی است ۳- نخستین مخلوق؟ ۴- رمز خلافت حضرت آدم علیه السلام   https://www.abbasikhorasani.com/wp-content/uploads/2023/11/14020719.mp3 موضوع: تفسیر ترتیبی(سوره نساء)/سوره نساء آیه ۱ /خلقت آدم تحول انواع یا نوع؟ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ…

  • تفسیر ترتیبی قرآن کریم – سوره مبارکه النساء جلسه ۴

    تفسیر ترتیبی قرآن کریم – سوره مبارکه النساء جلسه ۴

    درس تفسیر استاد هادی عباسی‌خراسانی ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- خلاصه جلسه گذشته ۲- وجود وحدت فاعلی و قابلی در آیه ۳- آفریده شدن انسان ها از نفس واحده ۴- «مِن» در من نفس واحده https://www.abbasikhorasani.com/wp-content/uploads/2023/11/14020717.mp3 موضوع: تفسیر ترتیبی(سوره نساء)/سوره نساء آیه ۱ /وجود وحدت فاعلی و قابلی در آیه ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن…

  • تفسیر ترتیبی قرآن کریم – سوره مبارکه النساء جلسه ۳

    تفسیر ترتیبی قرآن کریم – سوره مبارکه النساء جلسه ۳

    درس تفسیر استاد هادی عباسی‌خراسانی۱۴۰۲/۰۷/۱۶بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- تحلیل کلمه الناس ۲- تحلیل اتقوا ربکم ۳- دلیل تقدم بیان ربوبیت بر خالقیت ۴- مراد از من نفس واحدة ۵- نتیجه بحث ۶- دعای عشرات تجلی ربوبیت خداوند https://www.abbasikhorasani.com/wp-content/uploads/2023/11/14020716.mp3   موضوع: تفسیر ترتیبی(سوره نساء)/سوره نساء آیه ۱ /تحلیل فرازها ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا…