برچسب: سوره مبارکه نساء

  • تفسیر ترتیبی قرآن کریم – سوره مبارکه النساء جلسه ۲

    تفسیر ترتیبی قرآن کریم – سوره مبارکه النساء جلسه ۲

    درس تفسیر استاد هادی عباسی‌خراسانی ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- بسم الله عصاره آیات الهی ۲- بسم الله در سوره نساء اجمال آیه ۲۰۰ آل عمران ۳- نمای کلی سوره نساء ۴- وجه تسمیه سوره نساء ۵- حقیقت تقوا ۶- حمد در قرآن بر اساس ربوبیت یا خالقیت ۷- تقوا دارای مراتب است ۸- نتیجه‌گیری     موضوع: تفسیر ترتیبی(سوره نساء)/سوره نساء…

  • تفسیر ترتیبی قرآن کریم – سوره مبارکه النساء جلسه ۱

    تفسیر ترتیبی قرآن کریم – سوره مبارکه النساء جلسه ۱

    درس تفسیر استاد هادی عباسی‌خراسانی ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ بسم الله الرحمن الرحیم محتويات ۱- اهمیت اشتغال به علوم قرآنی ۲- تلاوت قرآن پیش نیاز دعا ۳- تمام علوم پیش نیاز رسیدن به قرآن ۴- راه رسیدن به آیات قرآن ۵- مرتبط بودن بسم الله در صدر سوره با سُور قبل ۶- مشترک معنوی بودن بسم الله     موضوع: تفسیر ترتیبی(سوره نساء)/سوره نساء آیه…