برچسب: جهاد با نفس

  • بحث اخلاقی آیت الله عباسی خراسانی در ابتدای درس خارج فقه

    بحث اخلاقی آیت الله عباسی خراسانی در ابتدای درس خارج فقه

    حدیث اخلاقی (جهاد با نفس) حدیث اخلاقی امروز از امام کاظم علیه‌السلام است؛ گرچه همه ائمه ما علیهم‌السلام توصیه اخلاقی دارند، ولی تا جایی که ما تحقیق کردیم در فرمایش‌های امام کاظم علیه‌السلام برنامه‌ریزی برای مجاهده نفس و مبارزه با هواهای نفسانی و برنامه‌ریزی برای سیر و سلوک انسانی، بیشتر است؛ این گواه این مطلب…