پایگاه اطلاع رسانی آیت الله عباسی خراسانی

خارج فقه-M – پایگاه اطلاع رسانی آیت الله عباسی خراسانی

مجموعه درس های خارج فقه

عنوان

محل برگزاری

تاریخ

حسینیه آیت الله عباسی

۱۴۰۰/۰۳/۳۰

حسینیه آیت الله عباسی

۱۴۰۰/۰۳/۱۹

حسینیه آیت الله عباسی

۱۴۰۰/۰۳/۱۸

حسینیه آیت الله عباسی

۱۴۰۰/۰۳/۱۷

حسینیه آیت الله عباسی

۱۴۰۰/۰۳/۰۴

حسینیه آیت الله عباسی

۱۴۰۰/۰۲/۲۹

حسینیه آیت الله عباسی

۱۴۰۰/۰۲/۲۷